About

 Miro Pintaric

 


                                     Jag målar.........


Lager på lager i  tunna eller tjocka skikt. Snabbt ska det gå för att kunna uttrycka det jag

behöver just för tillfället. Därför passar akrylfärg, den torkar snabbt och är lätthanterlig.

Naivistiska och fantasirika målningar alltid med mening och tanke bakom.


 

Ofta uttrycks glädje då jag målar, kan bero på att jag inte kan måla då jag känner olust,

nedstämdhet eller annat obehagligt. Men om det är så, släpper jag penseln och reser inåt .

Då tar jag min tillflykt till naturen där jag låter mig läka.


Vi människor är olika men ändå lika innerst inne..

Vi berörs av varandra på ett plan som vi inte alltid kan sätta ord på.

Så är det också med bilder vi ser, de säger oss något. Vi stannar upp och känner in.


Jag hoppas min konst kan bidra till ditt igenkännande på något vis.                     Medlem i KRO och HKG


                                                  Video om Galleri Miro finns på Fb och You tube


                               

                                   


 

    Villanytt.se


www.artportable.se